News

2020 "HECTO CUP" Badmintion match came to a satisfactory close

Sources: HECTO | Date of issue: 2020-09-21 12:02:53 | Browse volume: 32161

Abstract:

2020 "HECTO CUP" Badminton match came to a satisfactory close

2020 "HECTO CUP" Badmintion match came to a satisfactory close after two days of intense competition(Sep 19 - 20). Badminton is a very popular sport in China. All players are amateurs. Finally Liu Yujin won the Men's Singles. Zhang Zhen / Weng Fan won the Men's Doubles. Wang Ziming / Tian Min won the Mixed Doubles. The following are the final results:Men's Singles Men's Doubles Mixed Doubles
Rank 1 Liu Yujin  Zhang Zhen / Weng Fan Wang Ziming / Tian Min 
Rank 2 Shi Xingang Wang Yi / Wang Sijie Xu Wenjian / Chen Jia
Rank 3 Yang Pengfei Xie Chengjie / Zhang Haonan  Tang Jie / Xu Dandan
Rank 4 Liu Lexing Cheng Pengfei / Huang Huang  Xiong Jianliang / Zhang Yuanyuan
Rank 5 Ding Yuanzheng  Zhu Da / Sun Jinghui Wang Feng / Zhu Ying
Rank 6 Gao Hang  Wang Zhengfei / Shi Xinyi  Cao Zhongjiang / Gao Jun
Relevant articles
Related products